Chính sách đổi và hoàn tiền

2014.02.22

Công ty TNHH Cơ Điện Hùng Vương có chính sách đổi lại hàng mới hoặc hoàn tiền cho khách trong vòng 2 ngày nếu máy móc và thiết bị bị hỏng do lỗi của nhà sản xuất.

Bản quyền © 2022 kipor.com.vn. Bảo lưu toàn quyền